Project Description

تراکئوتومی یا تراکئوستومی یک جراحی باز است که از طریق گردن به داخل نای ایجاد می‌شود تا اجازه دسترسی مستقیم به مجرای تنفسی ایجاد شود و معمولا در اتاق عمل تحت بیهوشی عمومی انجام شود. لوله معمولا از طریق این سوراخ برای ایجاد یک راه هوایی و حذف ترشحات از ریه‌ها قرار می‌گیرد و تنفس از طریق لوله تراکئوستومی انجام می‌شود و نه از طریق بینی و دهان. اصطلاح “تراکئوتومی” به برش درون نای اشاره می‌کند که یک شکاف موقت یا دائمی ایجاد می‌کند که “تراکئوستومی” نامیده می‌شود. اصطلاحات گاهی اوقات به طور متناوب استفاده می‌شود.
یک لوله تراکئوستومی (تراک) یک لوله منحنی است که به یک استوما تراکئوستومی (سوراخ ایجاد شده در گردن و مجرای تنفسی) وارد شده است. انواع مختلفی از لوله‌های تراکئوستومی وجود دارد که در برخی از ویژگی‌های خاص برای اهداف مختلف متفاوت هستند
لوله تراکئوستومی رایج شامل سه بخش است: کانول خارجی با فلنج (صفحه گردن)، کانول داخلی و یک اورتاتور. کانول بیرونی لوله بیرونی است که تراکئوستومی‌را باز نگه می‌دارد. صفحه گردن از دو طرف لوله بیرونی گسترش می‌یابد و دارای سوراخ‌هایی است تا به وسیله پارچه گردن به اطراف گردن متصل شود.
انواع مختلفی از لوله‌های تراکئوستومی در انواع کافدار و بدون کاف وجود دارد و بیمار باید لوله‌ای را که متناسب با نیازهایش است را استفاده کند

تماس با کارشناس