Project Description

سوند نلاتون

این سوندها در واقع لوله‌های پلاستیكی بسیار نرم و انعطاف‌پذیری هستند كه در داخل آن مجرایی برای عبور مایعات، و به طور مثال ادرار، وجود دارد. زمانی كه به دلایلی مسیر طبیعی ادرار مسدود می‌شود، این سوندها به داخل مجرای ادرار كار گذاشته می‌شوند تا با كنارزدن محل انسداد، به درون مثانه برسند. پس ادرار موجود در داخل مثانه از درون مجرای موجود در داخل این سوند می‌تواند به راحتی به بیرون تخلیه شود. تنها مساله‌ای كه در مورد این سوندها وجود دارد این است كه سوند پس از تخلیه ادرار باید خارج شود اگر دفعات بعد باز هم برای تخلیه ادرار به كمك این سوند نیاز باشد، باید دوباره كار گذاشته شود.

تماس با کارشناس